De centrifugaalpomp

centrifugaalpomp

Een centrifugaalpomp wordt veel in de praktijk gebruikt. Het is een eenvoudige pomp. Hij bestaat uit weinig onderdelen.
centrifugaalpomp
De werking
De werking van de pomp is vrij eenvoudig. Centrifugaalpompen verpompen de vloeistof, bijvoorbeeld water, door middel van centrifugaal krachten. De pomp bestaat uit een pomphuis waarin een waaier ronddraait. Het pomphuis heeft een opening voor een aanzuig- en een persleiding. De zuigaansluiting zit op de hoogte van de instroomopening van de waaier. De persaansluiting zit aan de buitenzijde van het pomphuis. De schoepen op de waaier staan gebogen. Zodra het pomphuis is gevuld met vloeistof en de waaier gaat draaien, zal de vloeistof door de centrifugale kracht naar buiten worden gedrukt. De vloeistof komt zo in de persleiding terecht.

Omdat de vloeistof uit het hart van het pomphuis wegstroomt, zal er op dat punt een onderdruk ontstaan. Door de onderdruk zal er weer vloeistof worden aangezogen uit de aanzuigleiding. Deze wordt in het pomphuis weer naar buitengedrukt en zo weer de persleiding ingaan. Zo blijft een centrifugaalpomp vloeistof aanzuigen en afvoeren.

De voordelen van een centrifugaalpomp
In vergelijking met andere pompen hebben ze, om dezelfde hoeveelheid vloeistof te verplaatsen, een kleine afmeting.

Omdat de constructie eenvoudig is gaat er niet vaak wat stuk. Daarom zijn de onderhoudskosten gering.

De volumestroom in bedrijf is gelijkmatig.